เปลี่ยนเบอร์นานแค่ไหนจะเห็นผล

เมื่อเราได้ใช้เลขที่ดีต่อดวงชะตาการส่งผลต่อมาเป็นลำดับขั้น 3วัน 7วัน 3เดือน 7เดือน 7ปี ก็เห็นผล เราจะรู้สึก โล่ง ว่าง เบา สบาย ขึ้น จะออกผลตามบุญเก่าบุญใหม่ ของตัวแต่ละบุคคลผู้ใช้ แต่ขอแนะนำว่าแต่อย่าเปลี่ยนเบอร์ไปมา เพราะทุกอย่างจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ บุญเก่าที่เคยทำ กรรมดีที่เคยสร้าง บุญใหม่และกรรมใหม่ เป็นเหตุปัจจัยทั้งนั้น เพื่อส่งเสริมผลต่อตัวผู้ใช้ บุญกุศล ทำบุญทำทาน ภาวนา สมาธิ ถือศิล ให้เห็นผลแรงและไว