ดวงดีคือดวงใจ

ถ้าหากจะจะเสริมดวง ให้เสริมใจตัวเองก่อน อะไรก็ตามขลังที่สุดคือใจของคนๆนั้น เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ที่จะดึงดูดเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆ ทั้งหมดทั้งปวง จะดึงดูดคนดีๆเรื่องดีๆ จะดึงดูดคนร้ายๆเรื่องร้ายๆ มันคือใจคนนะครับ หากจะเสริมชะตามีหลายทาง วัตถุมงคล ทำบุญ ทำทาน ภาวนา วิปัสสนากรรมฐานกรรมฐาน เห็นไหมครับว่าล้วนแล้วแต่ ต้องการให้ใจมีกำลังใจ เป็นสิ่งแรกเพื่อที่จะสร้างสรรค์ลงมือทำ สิ่งที่ดี ต่อไปได้ ทำใจตัวเราให้ดีเท่ากับดวงดีครับ ดวงตกก็ไม่ตก เพราะใจดีใจแข็งดวงแข็ง