วัตถุมงคล มูอย่างไร

วัตถุมงคล มูอย่างไรเมื่อเข้ามาในชีวิตของเรา ถ้าใจเรายังเป็นอัปมงคล ใจเรายังไม่ดี ใจเรายังไม่สบาย วัตถุมงคลใดมันจะไม่มีประโยชน์ แต่ว่าถ้าใจเราดี ใจเราสบายแล้ว เป็นมงคลแล้ว วัตถุมงคลไม่ต้องมีก็ได้ วัตถุมงคลที่สำคัญ มันเสริมทำให้ใจเราสบาย และ ดึงดูดโภคทรัพย์ โชคลาภ เรื่องดีๆ ได้จริงๆมีความเฮง มีจิตที่คิดจะให้ เรื่องของขลังไม่ใช่ไม่มี สายมูต่างๆ ตัวเลข ศาสตร์ ไสยศาสตร์ มันมีหมด แต่ที่สำคัญของแก่นก็คือใจของคนๆนั้น ถ้าใจของคนนั้นไม่ดีไม่เฮง มันก็มักจะได้อะไรแบบฉาบฉวย มันไม่ยี่งยืน