ทำบุญให้ตรงจุดหนุนดวงให้ดี

การทำบุฯสวดมนต์ การสวดมนต์ คือการภาวนา อนิงสงส์คือชะล้างเมื่อทำแล้วก็จะมีสติ มีปัญญา มีการควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีความสุขทางใจดี การตักบาตรทุกวัน อนิสงส์ มีกินมีใช้ไม่ขาด ไม่อดตาย เพราะฉะนั้นทำแต่ทานอย่างเดียวเลย ไม่อดตาย แต่ถ้าเราไม่ภาวนาเลย เราก็จะโง่ไม่มีปัญหา ภาวนาอย่างเดียว ฉลาดแต่ไม่มีกิน อย่างนั้นบุญเราควรทำให้มันครบๆ ครบทุกด้านครบทุกทางดีที่สุด อย่าไปทำเหว้าๆแหว่งๆ บางคำแต่ทานไม่ถือศิล ไม่ภาวนาเลย เกิดใหม่รวยแต่โง่โดนคนเค้าหลอกไปวันๆ บางคนชอบนั่งสมาธิภาวนาแต่ไม่ทำทานทานไม่เอา เกิดใหม่ฉลาดแต่จน ไม่มีทานเป็นพื้นฐาน ทำบุญมาไม่ครบไง ชีวิตก็จะลุ่มๆดอนๆ ทำบุญควรทำให้ครบทุกดาน ทานก็ทำ ศิลก็ทำ ภาวนาก็ทำ ทำให้ครบ ทำไม่ครบจะเสียใจ